Banner

เกริ่นนำ

หลักการและเหตุผล
สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ของจังหวัดตรัง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เช่น ตำหนักโปร่งฤทัย รัชกาลที่ ๖ พระองค์รัตนเสด็จเยี่ยมชมน้ำตกกะช่อง และประทับแรม ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๖) ก็ได้มาประทับแรมที่ตำหนักโปร่งฤทัยอีกครั้ง รวมถึง พลับพลาธารหทัยสำราญ รัชกาลที่ ๗  ได้เกิดชำรุดเสียหาย   และ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตรัง รณรงค์ส่งเสริมให้ ประชาชนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดตรังดีขึ้น 
       ดังนั้น ชมรมจักรยาน เดิน วิ่ง เทศบาลนครตรัง จึงได้จัดทําโครงการวิ่ง ขึ้นเพื่อจัดหารายได้นำมาสนับสนุน พัฒนา บูรณะ ปรับภูมิทัศน์ และช่วยเหลือ ภายใต้ชื่อว่า "เขาพับผ้า  ฮาล์ฟ มาราธอน 2023"
วัตถุประสงค์
1.สนับสนุนงบประมาณ  
   1.1 บูรณะ ปรับภูมิทัศน์ศาลาโปร่งฤทัย(รัชกาลที่๖)  และ พลับพลาธารหทัยสําราญ(รัชกาลที่๗)  
   1.2 สร้างเส้นทางปั่นจักรยานและจัดทําสวนส่งเสริมสุขภาพการออกกําลังกายกลางแจ้งรอบอ่างเก็บน้ํา ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   1.3 เพื่อตั้งกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฏหมาย
2.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออกกําลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
 

Video Youtube

รายละเอียดงานวิ่ง

รายละเอียดงาน

วันที่เปิดรับสมัคร งานวิ่ง

  • 1-9 มี.ค.66ราคา Early Bird
  • 10 มี.ค.66ราคา ปกติ

ประเภทการแข่งขัน มี 2 ประเภท

  • แบบ VIP5 KM(สนับสนุนงานไม่แข่งขัน)
  • แบบธรรมดา5 KM, 10 KM, 21 km

แผนที่เส้นทางวิ่ง


ระยะเวลาการแช่งขัน

ตัวอย่างเสื้อค่าสมัครและรางวัลการแข่งขันเบอร์ติดต่อ

086-6963553 (คุณบอย)   Line OA : @kpprun

089-7327422 (คุณยุ่ง)